Конструкційні та електротехнічні матеріали

спеціальність 141 «Електроенергетика електротехніка та електромеханіка»


Мета навчальної дисципліни:  теоретична і практична підготовка студентів в галузі електротехнічних матеріалів у такій мірі, щоб вони могли правильно вибирати потрібні матеріали для виробництва  електротехнічної продукції і ремонту промислового електроустаткування, ефективно використовувати технічні можливості електротехнічних матеріалів в електронних системах, електроустановках та електрообладнанні.

Програмою дисципліни «Конструкційні та електротехнічні матеріали» передбачається вивчення механічних, електричних, теплових і фізико-хімічних характеристик конструкційних та електротехнічних матеріалів, їх побудови та засобів отримання і обробки, а також ознайомлення з галузями застосування і перспективами розвитку.

За підсумками вивчення навчальної дисципліни студент повинен :

знати:

– фізичні, механічні, електричні властивості конструкційних та електротехнічних матеріалів;

– етапи розвитку бази матеріалів;

– способи обробки конструкційних матеріалів;

– особливості застосування різних груп матеріалів в електротехнічній галузі;

– основні відомості про відкриття та упровадження у електротехнічну промисловість новітніх матеріалів;

вміти:

– здійснювати раціональний вибір необхідних конструкційних та електротехнічних матеріалів;

– застосовувати знання властивостей конструкційних та електротехнічних матеріалів для удосконалення технологій та покращення

нормативів електротехнічного устаткування;

– поводитися з різними матеріалами з урахуванням правил техніки безпеки.

Засвоєння навчальної інформації передбачено під час проведення лекційного курсу, лабораторних занять, навчальної практики і самостійної роботи, яка включає опрацювання теоретичного матеріалу.

Вид підсумкового контролю – залік.

Робоча програма навчальної дисципліни КЕТМ

Робочий зошит для самостійної роботи

Питання підсумкового контролю

  • Иконка facebook серебристого цвета
  • Иконка Twitter цвета «металлик»
  • квадратная иконка linkedin
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now